privacyreglement

Privacyverklaring Benjegoedbezig? BV

In deze privacyverklaring legt Benjegoedbezig? BV uit welke hoofde persoonsgegevens Benjegoedbezig? BV verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is. Benjegoedbezig? BV is gevestigd te 4841GH Prinsenbeek aan de Kapelstraat 2a met kvk-nummer 20167916.

Algemeen

Benjegoedbezig? BV respecteert de privacy van al haar relaties en potentiële relaties. Persoonlijke gegevens die aan Benjegoedbezig? BV worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld, beschikbaar gesteld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van Benjegoedbezig? BV te maken hebben. Benjegoedbezig? BV houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening of wanneer u anderszins contact heeft met Benjegoedbezig? BV, bijvoorbeeld via e-mail, via inschrijving of via het contactformulier op onze website, legt Benjegoedbezig? BV de door u opgegeven gegevens vast. Benjegoedbezig? BV bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.

Benjegoedbezig? BV gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd en bewaard zolang als dat naar het oordeel van Benjegoedbezig? BV naar de aard van het contact noodzakelijk is. U kunt te allen tijde de website van Benjegoedbezig? BV bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met Benjegoedbezig? BV te delen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. Benjegoedbezig? BV kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Benjegoedbezig? BV zal geen persoonsgegevens verstrekken aan websites van derden, tenzij dit uitdrukkelijk met toestemming gebeurt.

Cookies

Benjegoedbezig? BV maakt gebruik van Cookies.

Benjegoedbezig? BV kan gebruik maken van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Benjegoedbezig? BV in dat geval inzicht in het gebruik (aantallen; en niet gericht op persoonsgegevens) en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De aldus verkregen informatie wordt met inbegrip van het adres van uw computer (enkel het IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen

indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Benjegoedbezig? BV heeft hier geen invloed op. Benjegoedbezig? BV heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Benjegoedbezig? BV opnemen door het sturen van een e-mail naar: info@benjegoedbezig.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Benjegoedbezig? BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen (beschikbaar via onze website).