over ons

Het team van Benjegoedbezig? Bestaat in de kern uit Jacques Spijkers en Marc van Oosterbosch.

Een netwerk van professionals is bij ons aangesloten om specifieke onderwerpen beet te pakken, zodat we indien nodig altijd gebruik kunnen maken van de juiste expertise. Zo hebben we bijvoorbeeld erkende teamcoaches in huis, een contextverteller op basis van filmbeelden en een cartoonist voor grafische verslaglegging. En al onze professionals bezitten het Benjegoedbezig? DNA: Luisteren, coachen en het faciliteren van de juiste dialoog.

We merken dat er in de moderne maatschappij steeds minder ruimte is voor een waardevolle dialoog. We zijn gehaast, gebruiken moderne media en denken met een geschreven stuk tekst anderen te kunnen mobiliseren. Dat is echter helaas niet (meer) zo. Verbinden door elkaar intrinsiek te raken, empathie richting anderen en iets voor elkaar over hebben, daar is dialoog voor nodig. Broodnodig.Daarom is onze missie:

Benjegoedbezig? zet zich in om de broodnodige dialoog terug te brengen in onze samenleving.

Daarvoor gebruiken we onze expertise, ons netwerk en bewezen instrumenten. Maar vooral ook de mensen binnen organisaties met alle zichtbare en verborgen, minder zichtbare kwaliteiten.Kleinschalige trajecten hebben onze aandacht maar ook grootschalige uitdagende trajecten waarbij wel meer dan 10.000 mensen betrokken zijn pakken we graag aan.