maatwerkkoerskaart

Maatwerk KoersKaart

AANTAL DEELNEMERS
Ontwikkeling KoersKaart – 12 co-creatoren
Spelen KoersKaart – v.a. 6 personen (maar maatwerk KoersKaart aanbevolen vanaf 150 spelers)”

Dit instrument kickstart een beweging rondom een thema dat aandacht verdient.

In co-creatie met belanghebbenden wordt een format (KoersKaart) gemaakt dat de juiste dialoog faciliteert. Het product is self-explaining en schaalbaar en zo eenvoudig in te zetten tot 1000-en deelnemers.
De uitkomsten van de gesprekken leveren enerzijds impulsen voor de deelnemers om zelf in beweging te komen. Anderzijds zijn de waardevolle gesprekken een bron voor beleid om de beweging(en) te faciliteren.

De KoersKaart wordt vooral ingezet om een (moeilijk) thema laagrdrempelig met de gehele organisatie te bespreken. Doel kan actie zijn maar ook een hoger bewustzijn.
Één ding is zeker: de gehele organisatie kan meepraten. Een goede basis het nodige commitment.
Het proces om tot een maatwerk KoersKaart te komen duurt 8 tot 10 weken.”

 

RELEVANTE TERMEN

 

 • Dialoog
 • Co-creatie
 • Divergeren
 • Convergeren
 • Droombeeld
 • Stakeholders
 • Beweging
 • Zelfsturend
 • Schaalbaar
 • gespreksleidraad
 • Laagdrempelig
 • Bespreekbaar

Hoe werkt het

Stap 1: Samenstelling co-creatiegroep
Groep van 12 deelnemers bestaande uit vertegenwoordigers van belangengroepen Denk hierbij aan de verschillende hiërarchische lagen, invloedrijke personen binnen teams (influencers), externen. Het moet een afspiegeling zijn van de betrokken partijen bij het te bespreken thema.

Stap 2: Co-creatie I, divergeren.
Tijdens de eerste co-creatie brengen de co-creatoren (zie 1.) alle informatie op tafel rondom het thema. Dit gebeurt constructief op basis van een vaste structuur. 
Tijdens deze sessie wordt de input digitaal opgevraagd en getoond, waardoor deelnemers hun eigen inbreng meteen vastgelegd zien op een scherm.
De droom rondom het thema wordt ook ter plekke door een cartoonist getekend. Deze droom wordt het uitgangspunt voor de volgende stappen.

“Stap 3: Co-creatie II, convergeren
De informatie uit co-creatie I is door Benjegoedbezig? verwerkt in een eerste ruwe vragenset (prototyping). 
Deze vragenset wordt door 6-8 personen van de eerste co-creatiegroep (zie 1) verder verfijnd en aangescherpt.
Een designer is aanwezig voor de look & feel van de KoersKaart.”

“Stap 4: Testen van het prototype
De aangescherpte vragenset uit co-creatie II is nu nog verder verfijnd en tevens opgemaakt (incl. design dus).
Een pre-final KoersKaart wordt de deelnemers van de testsessie voorgelegd.
Deze deelnemers hebben geen voorkennis van het KoersKaart traject en gaan er dus blanco in. Dit is van belang om zuivere feedback te ontvangen.

“Stap 5: Speelsessies
De KoersKaart is in de gewenste oplage gedrukt en het gesprek kan worden aangegaan in groepjes van 4-8 deelnemers. De kaart zelf is de gespreksleidraad. 
Het aantal groepjes is onbeperkt en dus afhankelijk van het totaal aantal deelnemers.”

Neem dan vrijblijvend contact op en vraag naar de mogelijkheden.