gameofcoherence

Game of Coherence

DEELNEMERS
Vanaf 6 personen

Dit interactieve format biedt een integrale kijk op uw organisatie.

Is onze organisatie in balans? De mens versus het systeem.
Zijn we te “hard” of misschien te “soft”?
Willen en kunnen we wel vernieuwen of zijn we alleen bezig met het verbeteren van processen?
Staat alles in het teken van ad hoc klantwensen of zijn we standvastig en hebben we een duidelijke en stabiele koers?

Het model belicht het perspectief, de krachten en vermogens en het werksysteem van uw organisatie.
Is uw organisatie daadkrachtig? Is er voldoende kracht om te vernieuwen en koers te kiezen?
Met de “”Game of Coherence”” duidt u de uitdagingen en wordt u aangezet tot het gezamenlijk bedenken van coherente oplossingen en verbeteringen om de balans te verbeteren of te herstellen.”

RELEVANTE TERMEN

 • Vernieuwingskracht
 • Daadkracht
 • Koerskracht
 • Verbindend vermogen
 • Adaptief vermogen
 • Vitaal vermogen
 • Business systeem
 • Sociaal Systeem
 • Levenslijn
 • Coherentie
 • Consistentie

Hoe werkt het

Stap 1: Kijk op de organisatie

Op individuele basis beantwoorden deelnemers vooraf een aantal stellingen. Hieruit ontstaat een beeld van de organisatie. Dit beeld zorgt een eerste inzicht. Tevens is dit het kader voor het vervolg.

Stap 2: In dialoog
Kleine groepen deelnemers gaan in dialoog over de aandachtspunten uit stap 1. De dialoog helpt om elkaar te verrijken omtrent de verschillende gespreksonderwerpen.Uiteindelijk leidt de dialoog tot uitdagingen die de organisatie dient op te pakken.

Stap 3: Van denken naar doen
De dialoog levert zoals gezegd een aantal uitdagingen op die omgezet zullen worden naar opgaven en uiteindelijk concrete acties. Door middel van een “levend” planbord worden de acties coherent en consistent in de tijd gezet. Deelnemer krijgen geen acties toegewezen maar eigenen deze toe op basis van eigen ambities en interesses.

Neem dan vrijblijvend contact op en vraag naar de mogelijkheden.